Umuhuza w’Abarundi ari muri karinga na migoma

Version imprimable

Kazoza ka Mohamedi Rukara , umuhuza w’Abarundi kari mu mbobane zikomeye. Uwo yari asanzwe ari mu bategetsi b’icubahiro i Bujumbura ahakwa gutakaza ubwizigirwa kubera kwagirizwa gutunga ifakara ry’amafaranga  bitagaragara neza iyo ayakura.

Ibanki y’i Buruseli mu Bubiligi  asanzwe abikamwo urwo ruboho rw’inoti kw’izina ryiwe bwite iherutse gusaba ubutungane bw’Ububiligi ko bwogira amatohoza kugira bumenye neza iyo ayo mafaranga ava.

Ari mu rugendo mu bihugu vya Bulaya, Mohamedi Rukara yarahagaritswe umwanya muto n’igipolisi i Buruseli mu Bubiligi aho yabajijwe kw’itimbi ry’inoti zibona yari atekeye mu muzigo yari afise. Hari abavuga ko igipolisi c’Ububiligi coba caguye mu mazi abira kibonye umutegetsi akomeye nk’umuhuza atemberana uruboho rw’inoti.

Ibintu rero ntivyifashe neza ku muhuza. Haheze indwi nkeya gusa uvugira umuhuza, Yeronimo Ndiho ,  atangarije abamenyeshamakuru ko hari akarwi kimonogoje mu kurya ibiturire gafise umugambi wo kumuzimanganiriza ubuzima.

Yamara mu nyuma yahavuye yisubirako avuga ko amatageko agenga amabanga y’umuhuza atamurekurira kudoma urutoke ku mazina y’abantu mu gihe yari yabwiye abamenyeshamakuru ko agiye kubatumako kugira amenere inda ku rukumu mu kuvuga abo bantu.

Iyo nyifato y’umuhuza yo kudahagarara kuvyo yemeye yarakaje abatari bake  mu barongoye amashirahamwe adaharanira inyungu za politike n’imigambwe yigenga ku buryo banamusavye gutanga imihoho mu mabanga yiwe.

Hari n’abatarya umunwa mu kuvuga ko umuhuza ari umwangushi nimba rero atoba afadikanije  n’abo yita ko ari « abasuma rutete ».

Abihweza ibintu n’ibindi mu vya politike nabo bavuga ko kubona huguruwe igitabu nk’ico kuri Rukara bishobora gutitura imigenderanire  hagati y’Uburundi n’ingoma y’Ububiligi ari nabwo bwahitiye butwara Uburundi ku ntwaro ya « zana amagi zana amasoro ».

Aha rero Uburundi bukaba bwaratumiye ibihangange  vy’Ingoma y’Ububiligi ngo bizitabe ibirori vyo guhimbaza imyaka 50 irangiye bwikuyeko intwaro ya ba kavamahanga.

Umuhuza rero bimugoye bikiriko kuko iruhande y’ivyo avugwako ku kanoti , yagirizwa n’igice c’abagize umuryango w’aba Islamu  mu Burundi ( Comibu ) ko ari we ariko awutabagura «  mu kubacanishamwo »
 

0
Your rating: Aucun